11 กุมภาพันธ์ 2562 ชักเริ่มไม่ค่อยดี!ฝุ่น PM2.5 เพิ่มอีกเกือบทุกพื้นที่แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/n/64858

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันที่ 11 ก.พ.62 ระบุปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ โดยปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ (สำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่น PM2.5 สูงสุด อยู่ในระดับสีเหลือง คุณภาพอากาศปานกลาง ยังคงเป็นที่เขตบางเขน 43 มคก./ลบ.ม. ตามด้วยเขตวังทองหลาง 39 มคก./ลบ.ม. โดยเขตบางเขนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกัน วานนี้ช่วงเช้ายังอยู่ที่ 40 มคก./ลบ.ม.เท่านั้น) จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้การดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน